12-13 .04.2008 Międzynarodowa Wystawa w Hradec Kalove