• SINAI
    SINAI

16-17.11.2019 Międzynarodowa Wystawa w Łodzi

Gypsy w obydwa dni wystawy otrzymuje noty EX 1 i Nominacje do panelu BIS. W sobotę uzyskuje tytuł Championa Missi debiutuje  :) W sobotę i niedzielę dostaje oceny doskonałe pierwsze , a w niedzielę Nominację do BIS  Sinai również występuje w klasie otwartej. W sobotę i niedzielę dostaje EX1 i w obydwa dni Nominację do BIS

SINAIGYPSYMISSI