ESTEE Czar Północy*PL

  • Kod EMS: SIB f 22
  • Urodzona: 10.01. 2022   
  • Matka: CH MIssi Czar Połnocy*PL
  • Ojciec: IC Siniai Noche Banca*ES 

.................................................................................................................................................................